วัตถุประสงค์และหน้าที่

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  2. เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดเก็บความรู้และภูมิปัญญา (Intellectual Capital)  สำหรับใช้พัฒนาเป็นคลังสมอง
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในหน้าที่ของตน ทำให้มีความสุขในการทำงาน
  4. เพื่อจัดให้มีระบบในการบริหารการเรียนรู้เพื่อรองรับให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้
  2. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  3. วางแผนพัฒนา ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร
  4. ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนให้เข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>