AAR คือ อะไร

AAR คือ การเรียนรู้หลังปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากการทบทวนหลังจัดโครงการหรือกิจกรรม AAR จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้
การทำ AAR สามารถทำได้ทั้งหลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วหรือเมื่อดำเนินงานสิ้นสุดโครงการแล้วก็ได้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการทำงาน สิ่งที่ได้จากการทบทวนนั้นคือจะได้การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทำงานต่อไป
v     การเรียนรู้ก่อนทำ เป็นการทบทวนข้อมูลต่างๆ ในเรื่องที่จะคิดจะทำ โดยการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและนำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อยกระดับการเรียนรู้ต่อไป
v     การเรียนรู้ระหว่างทำ คือการสังเกตในขณะทำงาน และนำมาประเมินเป็นระยะให้ดีกว่าเดิม
v    การเรียนรู้หลังทำ ใช้ในการประชุมทบทวนงานในภาพรวม เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของงานวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป หรือเป็นการวางแผนในขั้นต่อไป
การทำ AAR โดยส่วนใหญ่มักมีคำถามเพื่อสำหรับทบทวนงานหรือกิจกรรม ดังนี้
                1. เป้าหมายของงานนี้คืออะไร?
                2. เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลเกิดคาดหมาย? เป็นเพราะอะไร
                3. เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้อยหรือไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด?
                4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานนี้คืออะไร?
                5. ถ้าจะทำงานนี้ให้ดีกว่าเดิม เราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง?
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>