ระบบจัดการสหกิจศึกษา

ระบบจัดการสหกิจศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ลงทะเบียนในระบบจัดการสหกิจศึกษา โดยเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษา
และเพื่อใช้ระบบการจัดการสหกิจศึกษาในการส่งเอกสารระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยนักศึกษาสาขาเข้าระบบได้ที่  http://et.ea.rmuti.ac.th/coopea/
ชื่อผู้ใช้  : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : 12345678
(ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาเข้าระบบได้แล้วสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>