ระบบจัดการสหกิจศึกษา

ระบบจัดการสหกิจศึกษา
ขอให้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนในระบบจัดการสหกิจศึกษา โดยเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อจั...
More

ข่าวรับสมัครงาน/นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน/นักศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน/นักศึกษา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษา  บริษัท Ensure house คลิก รับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ...
More